Over Better Bakhuzen

Bakhuizen ligt op een prachtige plek, heeft een rijke geschiedenis, een bloeiend verenigingsleven en veel  bedrijvigheid. Kortom, een actief dorp dat veel te bieden heeft.  Hoe meer voorzieningen (winkels, scholen, huisarts, sporthal en –velden) en hoe beter wegen, gebouwen en groen onderhouden worden, hoe aantrekkelijker een dorp is om in te wonen. Maar net als bij veel andere dorpen is er minder werk in de buurt en daardoor trekken mensen weg, ondanks de mooie ligging. Ook zaken als vergrijzing en een terugtrekkende overheid spelen hierbij een rol.

Oftewel, Bakhuizen is nú een fijn en gastvrij dorp om in te wonen, werken en te recreëren, maar willen we dit zo houden, dan moet er wat gebeuren. Bewoners zetten zich graag in om het dorp verder te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Daarom is door Dorpsbelang het programma ‘Better Bakhuzen’ gestart. Hierin werken dorpsgenoten samen aan een  plan met vier onderliggende projecten met als doel: een duurzaam en vitaal dorp waarin het voor jong en oud prettig leven is én blijft. 

Het is een programma voor en door de inwoners van Bakhuizen . Er wordt samengewerkt met Streekwurk, de gemeente De Fryske Marren, Partoer, Miks Welzijn en Wonen Zuidwest Friesland. 

Aanpak Better Bakhuzen

Er werd al een geruime tijd gesproken over het ‘upgraden’ van Bakhuizen en ook werden diverse losse initiatieven opgepakt. Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs miste echter een overkoepelend toekomstbeeld  en plan en besloot de samenwerking op te zoeken met gemeente De Fryske Marren, Streekwurk provincie Fryslân, Partoer,  Miks Welzijn en Wonen Zuidwest Friesland.   

Het doel was niet om lijvige rapporten op te leveren maar juist concrete uitvoerbare projecten.  Projecten die moeten passen in de ontwikkelvisie, waar draagvlak voor is in het dorp en waar de bewoners aan mee willen werken. Daarom spelen de inwoners van Bakhuizen vanaf het begin zo’n belangrijke rol in het geheel.

Partoer Consultants & Onderzoekers begeleidde het proces. In het rapport van Partoer is de status beschreven van maart 2016, daarna is dit naar eigen inzichten verder opgepakt.  

- Allereerst zijn we een ideeën- en ontwikkelfase ingegaan:: 

- 30 november 2015:

15 deskundigen + 15 inwoners van Bakhuizen schetsen een toekomstbeeld en brainstormen over 1e ideeën

- 24 februari 2016:

De uitkomsten worden gedeeld met de inwoners van Bakhuizen tijdens een bijeenkomst in De Gearte. Ruim 100 Bakhústers zijn aanwezig en vullen aan met eigen ideeën. Zo’n 40 inwoners geven aan te willen helpen. 

- 9 mei 2016:

De projecten worden gedefinieerd, personeel ingevuld en een ‘coördinatieteam’  (COBB) wordt samengesteld. 

Alle ideeën zijn in een Exceldocument opgenomen en toegedeeld aan één van de vier projecten

- Inmiddels zijn we gestart met de uitwerking en uitvoering van de projecten.

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws