Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns, Rijs (BMR) wil graag meer aandacht voor duurzaamheid in Bakhuizen, Mirns en Rijs en is daarom het project Duorsum BMR gestart. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van dorpsgenoten, is voor de zomervakantie 2022 huis-aan-huis een enquête verspreid.

Het eerste project dat door de projectgroep Duorsum BMR is opgepakt, is de organisatie van een Energiemarkt. Bent u ook langs geweest op 29 oktober 2022 in de Gearte? We hopen dat we met de Energiemarkt veel dorpsgenoten uit Bakhuizen, Mirns en Rijs een stapje verder hebben geholpen op het gebied van energiebesparing, verduurzaming en meer.

Maar, hier blijft het wat betreft de Projectgroep Duorsum BMR niet bij. We zijn in gesprek met de gemeente over mogelijke vervolgstappen. Denk bijvoorbeeld aan een collectief isolatieproject of het verwarmen van huizen met duurzame warmtebronnen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen. Of gezamenlijk grootschalig elektriciteit opwekken of het meer vergroenen van ons dorp of een dorpstuin of …. Het zijn eerste ideeën uit de dorpsenquête waar we graag samen met dorpsgenoten de mogelijkheden voor onderzoeken, want samen bereiken we meer dan alleen!

Op deze pagina zal de komende tijd meer informatie komen over waar we mee bezig zijn. Nieuwsberichten en contactinformatie zullen hier dan ook te vinden zijn. 

 

 

Nieuws