Het doel van onze vereniging “Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs is het behartigen van de belangen van alle inwoners

Dorpsbelang BMR heeft een bestuur dat bestaat uit 5 leden:

- Een voorzitter, Wink Blomsma bereikbaar op 06-54986718 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Een penningmeester, Bram Boehlé bereikbaar op 0514-850230 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Een secretaris, Ruud van den Berg 06-11756058 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Een vertegenwoordiger namens Mirns, deze positie is beschikbaar

- Een vertegenwoordiger namens Rijs, dat is nu: Anne van der Zee bereikbaar op 06-40413830 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het e-mail adres van Dorpsbelang BMR is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bent van harte uitgenodigd om met één van de bestuursleden contact op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over de vereniging of over zaken die in het belang zijn van onze dorpen.

Wat doet Dorpsbelang?

Het bestuur voert regelmatig overleg met de Gemeente De Friese Meren in de persoon van de Dorpen Coördinator Catharina Zeldenrust. Daarnaast is er jaarlijks overleg met een vertegenwoordiging van Burgermeester en Wethouders. Onderwerpen die besproken worden zijn:

- leefbaarheid van onze dorpen, het dorpen- en kernenbeleid.

- bezuinigingen (b.v. op de zorg en onderhoud)

- het gemeentelijk groenbeleid

- onderhoud van straten en plantsoenen

- projecten die wij willen realiseren

- maatregelen bij de jaarwisseling

- enz. enz.

Ook is er overleg over specifieke zaken, zoals het op vaardiepte houden van de Bakhûsterfeart en de Morra. Recent was natuurlijk het AZC in Rijs een hot item. Er is overleg met andere Dorpsbelangen als gezamenlijke belangen aan de orde zijn. Verder wordt met onze woningcorporatie gesproken over de kwaliteit van de huurwoningen en het tegengaan van leegstand.

Op basis van de dorpsvisie die in oktober 2008 is uitgebracht worden projecten ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid van onze dorpen en die vaak op initiatief van inwoners tot stand komen.

Dorpsbelang BMR maakt de uitgave van onze dorpskrant Op é Hichte mogelijk, die via een enthousiast bezorgers- en redactieteam 6 keer per jaar bij onze leden in de bus valt. Daarnaast is onze website ( deze dus) (www.bakhuizen.nl) door een nieuwe websitecommissie en webmaster geheel vernieuwd.

Jaarlijks is de algemene ledenvergadering (ALV) rond het einde van maart. Op deze vergadering kunnen de leden hun stem laten horen en bestuursleden benoemen. Dan wordt ook verslag gedaan over de staat van de financiën. Het bestuur stelt ieders aanwezigheid erg op prijs maar eerlijkheid gebiedt op te merken dat onze ALV slecht wordt bezocht. Zeker voor verbetering vatbaar. Op die avond zijn vaak raadsleden of een wethouder aanwezig dus dan vind je ook een gemeentelijk oor. Dus bent u lid: komen!!!

Tot slot. Al het bestuurlijke werk wordt gedaan door vrijwilligers. Het is leuk om te doen, maar vraagt ook wat. Het invullen van vacatures in het bestuur gaat de laatste jaren moeizaam. En hoewel wij best veel leden hebben (zo’n 420) is het aantal mensen dat een bestuursfunctie wil gering. Dat moet echt veranderen. Juist in deze tijd waarin de overheid terugtreedt, is een krachtig bestuur nodig dat de zaken oppakt en regelt. Kortom meldt u aan als kandidaat voor een bestuursfunctie!

Nieuws