Peuterspeelzaal “de Peuterhof”

De peuterspeelzaal “de Peuterhof” is een fijne plek voor peuters om te spelen. Hier ontmoeten ze leeftijdgenootjes (2 tot 4 jarigen) in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding van pedagogisch medewerkers. Samen spelen, aanbod van materialen en de activiteiten helpt het kind in zijn/haar ontwikkeling.
De peuterspeelzaal is op maandag-/ dinsdag-/ donderdag-/ vrijdagmorgen geopend van 8.30 – 11.30 uur.
U kunt uw peuter vanaf 1 jaar aanmelden. Uw kind wordt dan op de wachtlijst geplaatst.
Dit kan via de peuterspeelzaal tijdens openingstijden of via de website www.peuterspeelzalengs.nl . Hier vindt u ook de uitgebreide informatie over de peuterspeelzaal.

Nieuws