Onderstaande tekst is namens BMR op 5 mei ingezonden naar de gemeenteraad via een inspraak formulier

 

Wij willen graag een burgemeester die in de uitoefening van zijn/haar functie boven de partijen staat. Voorkeur voor een vrouw. 

Veel praktijkervaring met overheidsvoorzieningen, vooral Zorg.

Die goed luistert en inspraak niet ziet als een rituele dans, en eerlijk en open rekening en verantwoording aflegt in het openbaar, met name bij lastige kwesties (voorbeeld: vluchtelingen).

Wil ook de kleine kernen promoten bij bedrijfsleven, en neemt krimp niet als uitgangspunt, maar als te keren punt, waarbij werken en wonen in een aantrekkelijke leefomgeving worden vertaald.

Spant zich in voor optimaal niveau van voorzieningen in de kleine kernen.

Spant zich in voor efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van overheidstaken, dus geen bezuiniging door taken en voorzieningen te schrappen.

Hij/zij toont zich niet alleen betrokken maar is dat ook echt.

Die uitgesproken en krachtdadig/ initiërend op de voorgrond treedt. De burgerij wil een optimale behartiging van haar belangen ervaren en niet regelarij en betutteling.

Stimuleert de directeur richting efficiënte en effectieve dienstverlening.

Nieuws