Nieuwe leden Bestuur Dorpsbelang BMR

Maandagavond 30 maart heeft de Algemene Ledenvergaderingen twee nieuwe leden in het bestuur benoemd. Akke Brandenburg, die het afgelopen jaar al de vertegenwoordiging van Mirns in het bestuur waarnam, is nu lid van het bestuur en vertegenwoordigt Mirns. Ze zoekt nog wel naar een opvolger!

De functie van secretaris is vacant.

In het bestuur is nog plaats voor een vertegenwoordiger namens de bedrijven in BMR.

Nieuws