Gevraagd: SECRETARIS (M/V) voor het bestuur van Dorpsbelang Bakhuizen Mirns en Rijs

Geboden wordt:
• Een inspirerende netwerk met veel contacten bij de gemeente, politiek en welzijnsorganisaties   
• Leuke collega’s, ook van andere dorpen.
• Een kleine vergoeding voor gemaakte kosten

Gevraagd wordt:
• Vrijwillig beschikbaar gestelde tijd (plm. 4uur per maand)
• Een goed humeur
• Collegialiteit

Belangstelling?

Bel met Wink Blomsma(Vz), 06 54986718 of
Bram Boehlé(vVz), 06 53263093 

 

Nieuws