Vorig jaar oktober werd door een werkgroep onder de naam ‘Meer met minder’ voor het eerst een avond georganiseerd met als voornaamste onderwerp het leven en werken van mensen in onze samenleving. Uit deze werkgroep is in april van dit jaar de stichting ‘Solewe’ ontstaan. Het begrip ‘Solewe’ staat voor ‘solidair in leven en in werken’. Met dit motto als uitgangspunt zijn de leden van de toenmalige werkgroep en dus nu stichting in januari 2014 met het opzetten van een maandelijks inloopcafé begonnen. Dit inloopcafé is onder meer opgezet om mensen zonder werk of die dreigen zonder werk te raken met elkaar en anderen in contact te brengen. Elke laatste vrijdag van de maand is het geopend in meestal ’t Doarpshûs te Nijemirdum van 9.00 tot 11.00 uur. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de stichting.

Nu is voor maandag 13 oktober 2014 het Tweede Kamerlid Sander de Rouwe door de leden van stichting ‘Solewe’ uitgenodigd. Hem zullen stellingen op het terrein van leven en werken worden voorgelegd. Op stellingen als ‘de werkdruk wordt de mensen steeds meer te groot. Wat doen we hieraan?’ zal zijn reactie gevraagd worden. Vervolgens is er voor de andere aanwezigen gelegenheid met het kamerlid hierover in discussie te gaan.

De avond zal om 20.00 uur beginnen en wordt gehouden in ’t Doarpshûs te Nijemirdum. Een kwartier voor de aanvang zal de zaal geopend zijn. De toegang is vrij en er staat een kopje koffie klaar.

Nieuws