Reünie uitgesteld naar september 2024

 

De reüniecommissie heeft besloten om in september 2024 de volgende reünie voor Bakhuizen, Mirns en Rijs te organiseren.

In 2020 kon de reünie niet doorgaan vanwege de corona, de situatie was een jaar later nog hetzelfde en ook nu weten we niet hoe het najaar gaat verlopen.

We zien en horen om ons heen dat veel, met name oudere mensen het nog niet aandurven om zich aan te melden voor binnen activiteiten waar veel mensen komen,

we weten ook niet of er na de zomer nieuwe maatregelen komen. Kortom; we durven het nog niet aan.

In 2023 bestaat de voetbalvereniging 100 jaar en zij organiseren ook een groot feest met reünie, bovendien is er in dat jaar een Bakhúster Feest.

Om niet alles tegelijk te plannen leek het ons goed om daarom te kiezen voor september 2024.

 

We zijn ook blij jullie te kunnen melden dat de commissie versterking heeft gekregen!

De reüniecommissie bestaat nu uit:

Bertus Mous, Martinus de Vreeze, Jantsje Heidema-Sikkes, Bennie Ludema, Sietske Terpstra Bruinsma en Geeske Homma-Visser.Nieuws