UPDATE:

Algemene Ledenvergadering Dorpshulp BMRH opnieuw uitgesteld!

In verband met de laatste Corona maatregelen van het kabinet heeft Dorpshulp BMRH besloten de aangekondigde Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2020 NIET DOOR TE LATEN GAAN
 
We hopen u in het voorjaar van 2021 opnieuw te kunnen uitnodigen. Namens de werkgroep Dorpshulp BMRH wens ik u alle goeds en blijf gezond!


Op 28 september wordt er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden om 19.30 uur in de Gearte. Het enige agendapunt is : "goedkeuring van de nieuwe statuten die in de ALV van 14 september 2020 zijn besproken". Op die vergadering was het quorum van tweederde van de leden niet aanwezig.

 

Nieuws