Regeling funderingsherstel

 

Provincie Fryslân heeft een regeling voor funderingsherstel getroffen. Dit is bedoeld voor eigenaren van woningen met funderingsproblemen door paalrot. De regeling bestaat uit een laagrentende lening van 2%. Hiermee kan men het funderingsherstel financieren.

Om in aanmerking te komen voor een lening moet de woning vóór 1992 eigendom van de bewoner zijn geworden. Daarnaast mag de WOZ-waarde van de woning niet hoger dan € 236.607 liggen (peildatum 2010).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze regeling? Haal dan de folder op bij uw gemeentehuis en/of kijk op www.fryslan.nl/funderingsherstel. Op de website vindt u meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Mei freonlike groetnis, Renate Kuivenhoven

Communicatiemedewerker

Afdeling Communicatie

 

058 292 8013

06- 230 819 87

Tweebaksmarkt 52 (besikersadres)

Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

www.fryslan.nl

 

 

Nieuws