OUDEMIRDUM – Op zaterdag 13 mei a.s. opent prof. dr. Theunis Piersma de prachtige expositie Bevlogen Beweging: Weidevogels in het voorjaar van fotograaf Henk Schalken. Henk heeft zich voor deze expositie geconcentreerd op twee enclaves, een natuurgebied bij Koudum en de Workumerwaard bij Workum. Gebieden waar in het voorjaar de oude sferen nog overheersen, vol vogelgeluiden en luchtacrobatiek. 

Want waar het voorjaar zich voorheen nog uitbundig aankondigde met gezang en exotisch gefladder,  lijkt het tegenwoordig alsof het voorjaar zwijgt in de weilanden. Sinds 1980 heeft Henk Schalken de drastische afname van de populatie weidevogels gadegeslagen. De expositie gaat niet over de wetenschappelijke aspecten maar vooral over het verlies aan schoonheid dat we kwijtraken met deze vogels. De prachtige ruimtelijke geluiden en de overweldigende levendigheid in de lucht en in de weilanden. De acrobatische baltsvluchten van de kievit, de snelle jachtvluchten van de grutto, de grote groepen met kemphanen die wat voorlopige territorium manoeuvres uitvoeren en overtrekkende groepen goudplevieren. Henk heeft de vogels zoveel mogelijk in kenmerkende bewegingen vastgelegd, omdat ze zo prachtig zijn. Hij heeft hiervoor drie voorjaren, zoals hij zelf zegt ‘rondgehangen’ in de twee genoemde enclaves en vond dit een geweldige ervaring. Daar vond hij nog de complete levendigheid in beelden en geluid die hem zo bekend waren van vroeger. Terwijl hij tegelijkertijd besefte hoe treurig het is dat die ervaring op steeds minder plaatsen mogelijk is. 

Vanaf zondag 14 mei is iedereen van harte welkom om deze prachtige fototentoonstelling te komen bekijken. Wij laten met deze beelden graag zien hoe waardevol de weidevogel is in het landschap en hopen, net als Henk Schalken en vele onderzoekers en vogelaars, dat de populatie weidevogels weer zal toenemen. 

Bezoekerscentrum Mar en Klif is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11:00-17:00 uur en op zondag van 13:00-17:00. Mocht u ook eens een kijkje willen nemen in de hierboven genoemde natuurgebieden, dan verwijzen wij u graag naar onze website www.marenklif.nl. Daarop vindt u het complete excursieaanbod in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie: 

Bezoekerscentrum Mar en Klif

Sabine Boode

0514 571777 

Nieuws