Vorig jaar 24 februari werd het programma Better Bakhuzen afgetrapt in de Gearte. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is er veel gebeurd. Het is tijd om bij te praten! Maandag 1 mei aanstaande organiseert de Coördinatiegroep Better Bakhuzen wederom een avond voor alle dorpsgenoten om hen te informeren over de projecten. De avond vindt plaats in De Gearte en start om 20.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst op 24 februari vorig jaar werd het programma Better Bakhuzen voor het gehele dorp afgetrapt. Het doel, de uitdaging en de vier onderliggende projecten werden gepresenteerd. En alle aanwezigen konden de eerste suggesties verrijken met nog meer ideeën. En dat werd volop gedaan! Daarna zijn vele dorpsgenoten als kartrekkers of projectleden aan de slag gegaan met alle ideeën om deze verder uit te werken naar concretere plannen. Ook werd een Coördinatiegroep Better Bakhuzen opgericht die maandelijks bijeenkomt.

Bent u ook zo benieuwd naar de status van de projecten en wat er met alle ideeën is gedaan? Kom dan naar de Gearte op 1 mei! Het wordt een avond waarop de projectteams de huidige stand van de projecten zullen toelichten en we hierover kunnen bijpraten. Ook zullen eerste schetsen worden gepresenteerd. En natuurlijk is er volop gelegenheid om de huidige plannen en suggesties voor een nog better Bakhuzen te verrijken met meer ideeën. De avond vindt plaats op 1 mei aanstaande in de Gearte. Om 19.45 uur staat de koffie klaar; we starten om 20.00 uur met het programma. Noteer deze dag alvast in uw agenda en kom ook meedenken en –praten!

Nieuws