Bakhuizen - Afgelopen woensdagmiddag, 22 maart, is gestart met een huis-aan-huis-peiling in Bakhuizen. Bewoners en studenten van NHL werken samen om met bewoners van Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum in gesprek te komen over het klimaat in de buurt en de behoefte te peilen voor een zorgcoöperatie.

Dit bewonersinitiatief is onderdeel van het programma Better Bakhuzen. Initiatiefnemers willen de belangstelling voor het opzetten van een zogenaamde zorgcoöperatie in deze dorpen verkennen. In totaal zullen de komende tien weken een kleine duizend adressen bezocht worden. Bewoners zal gevraagd worden naar het sociale klimaat in hun straat cq. buurt en naar hun huidige activiteiten in het “omzien naar elkaar”. Met deze peiling hopen de initiatiefnemers een beeld te krijgen van de bereidheid voor onderlinge hulp en draagvlak voor een zogenaamde zorgcoöperatie. Onderdeel van de aanpak is ook het organiseren van huiskamergesprekken; eenmalige bijeenkomsten met buurtgenoten waarbij dieper op de actuele thema’s wordt ingegaan. De bewonerspeiling en behoefteinventarisatie wordt ondersteund door Miks welzijn. De zorgcoöperatie in oprichting zal onder de naam ‘Dorpshulp’ naar buiten treden en kan een oplossing bieden voor een sterk terugtrekkende overheid en de verdere vergrijzing met toenemende zorgvraag. 

Over het programma ‘Better Bakhuzen’

Bakhuizen is een fijn dorp om in te wonen, werken en recreëren. Bakhústers zetten zich graag in om het dorp verder te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Daarvoor is door het Dorpsbelang het programma ‘Better Bakhuzen’ gestart. Met ‘Better Bakhuzen’ werken dorpsgenoten samen aan een integraal plan om toe te werken naar een vitaal dorp waar het voor jong en oud prettig leven is én blijft. Er wordt gewerkt aan 4 onderliggende projecten, namelijk sociaal economische leefbaarheid; verbeteren centrum van het dorp; verbeteren van entrees, routes en groen; opwaarderen bedrijventerrein plus bedrijvigheid.  

De bewoners samen met de huisbezoekende studenten

Nieuws