Gedeputeerde De Rouwe neemt rapport ‘Better Bakhuzen’ in ontvangst

Donderdag 10 november aanstaande nemen gedeputeerde De Rouwe, wethouder Van der Pal en directeur Huisman van woningbouwvereniging Zuidwest Friesland het rapport ‘Better Bakhuzen’ in ontvangst. Een rapport dat op initiatief van Dorpsbelang samen met dorpsgenoten tot stand is gekomen. Het betreft een integraal plan met vier onderliggende projecten die van belang zijn voor de verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van Bakhuizen. Projecten, die gezamenlijk met en door dorpsgenoten worden opgepakt.

Nieuws