Dorpsbelang stuurt open brief naar B&W over groenbeleid

Aan: College van B&W

Van Bestuur Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns en Rijs

Betreft: Groenbeleid

Datum: 29 oktober 2016

 

Graag brengen wij u onze ontevredenheid over het groenbeleid onder de aandacht.

 

  1. Door het rooien van struiken zijn hier en daar grasveldjes ontstaan die niet netjes in orde zijn gebracht.

  2. Soms zijn struikjes niet gerooid, onder de voorwaarde, dat inwoners zelf het onderhoud op zich nemen. Het idee van betrokkenheid van de burger juichen wij van harte toe, maar het vervangen van gemeente-taken door onbetaald vrijwilligerswerk gaat ons te ver. Daarbij blijkt ook geen enkele waardering als burgers dat doen. Door het verleggen van taken wordt bovendien alleen het gemeente budget gediend, maar macro gezien is er geen bezuiniging, wellicht zelfs het tegendeel.

  3. Wij willen meer groen in de vorm van struikjes en bomen, en niet minder. Enkele jaren hebben we een inspanning geleverd, mede door de gemeente gestimuleerd, onder de titel Doarpen in it Grien. Vrijwilligerswerk wordt ontmoedigd, door nu dat werk te niet te doen.

  4. Bermen/wegranden worden overwoekerd door onkruid

  5. Grasvelden die niet frequent worden gemaaid, maar af en toe (tweemaal per jaar hebben wij begrepen) zijn bewerkt met zwaar materiaal, waardoor he grasveld flink wordt vernield door ongelijk grof maaien, en wielsporen van voertuigen. Zie foto Hollewei.

  6. Verzoeken tot verbetering worden geweigerd met bezuiniging als motief.

  7. Inspraak heeft slecht geleid tot kleine aanpassing/afruil van onderdelen. Het gevoel wat wij allemaal bij de Mienskip willen zien, wordt door de gemeente zodoende niet echt bevorderd, en dat terwijl we met het project Better Bakhuzen proberen de Mienskip te motiveren.

 

Wij vragen B&W om de gemeente fatsoenlijk groenonderhoud te laten verrichten en de groenvoorziening te verbeteren.

 

 

Bijlage: enkele foto’s ter illustratie.

 

 

 

 

Nieuws