Koudum Per 3 oktober jl. is in Koudum de pilot met een zogenaamde satellietpost van Dokterswacht Friesland beëindigd. Dokterswacht Friesland meldt in haar persbericht dat inwoners van Koudum en omstreken liever naar Sneek of Heerenveen rijden om bij spoed een huisarts te bezoeken. Dorpsbelangen Koudum is van mening dat deze bewering op onjuistheden is gebaseerd. Uit signalen van inwoners van Koudum e.o. komt onder andere naar voren dat Dokterswacht Friesland telefonisch slecht bereikbaar is en dat er extreem lange wachttijden ervaren zijn. Ook worden patiënten niet altijd doorgestuurd naar de satellietpost in Koudum, omdat de telefonistes niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze post.

Na een bezoek aan de satellietpost moeten patiënten die medicijnen nodig zijn (ongeveer 80%) alsnog naar Sneek om daar hun medicijnen op te halen omdat vanuit de satellietpost geen medicijnen mogen worden afgegeven. Dorpsbelangen Koudum heeft met steun van alle omringende Dorps- en Plaatselijk Belangen van de kleine zuidwesthoek in september een brandbrief gestuurd naar Zorgverzekeraar De Friesland. De Friesland financiert namelijk het grootste gedeelte van de zorg in onze regio. Helaas heeft Dokterswacht Friesland inmiddels besloten de stekker uit de pilot van de Koudumer satellietpost te trekken. Wij betreuren dit ten zeerste omdat met het verdwijnen een verschraling van het zorgaanbod in onze regio plaats vindt en vooral ook omdat dit een kwetsbare groep mensen treft (zoals ouderen), die geen mogelijkheden heeft om de posten in Sneek en Heerenveen te bezoeken.

Dorpsbelangen Koudum gaat in gesprek met de verschillende partijen om de noodzaak aan te geven van een dokterspost in Koudum voor de regio. Zo kunnen de Dokterswacht artsen visites combineren met consulten, waardoor er meerdere patiënten geholpen kunnen worden. De huisartsen in Koudum hebben hiervoor diverse scenario’s die elders in Nederland goed werken bij de Dokterswacht aangeleverd en ondersteunen dan ook deze actie van Dorpsbelangen Koudum. Dorpsbelangen Koudum blijft zich inzetten om een verdere verschraling van de zorgvoorzieningen in Koudum e.o. tegen te gaan.

Nieuws