Ophalen van oud papier blijft! 

Al jarenlang wordt er iedere maand door vrijwilligers oud papier opgehaald in Bakhuizen, Mirns en Rijs. Belangrijk voor het milieu want zo scheiden we ons afval; daarnaast altijd een hele mooie inkomstenbron voor onder andere onze basisschool. De gemeente had andere plannen… maar gelukkig hebben we het tij kunnen keren! 

De gemeente was al een tijd bezig met de plannen om de inzameling van het oud papier in de Fryske Marren aan te passen. In mei organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst en werden de plannen gepresenteerd; samen met de geboden opties voor de huidige inzamelaars. Teleurgesteld keerden we toen huiswaarts, want linksom of rechtsom die derde container (een aparte papier-container) op het erf moest er komen. Dit zou het einde betekenen van het ophalen van oud papier en daarmee de zeer belangrijke inkomsten voor school. 

Echter, de teleurstelling sloeg om naar strijdvaardigheid… want dit konden we ons toch niet zo maar laten gebeuren! Ieder jaar halen we met vele vrijwilligers veel geld op dat heel nuttig en goed besteed wordt voor school en alle leerlingen. We hebben daarom verschillende acties ondernomen om ons ongenoegen over deze gang van zaken kenbaar te maken. Zo hebben we eerst alle gemeenteraadsleden aangeschreven. We hebben gesprekken gevoerd met o.a. CDA, FNP en D66 en we zijn aanwezig geweest bij de raadsbrede commissievergadering in juni. 

In deze vergadering kondigde de CDA-fractie al aan dat men een wijzigingsvoorstel zou inbrengen om zodoende de reservering van ruim 7 ton voor aanschaf van de nieuwe papiercontainers uit de begroting voor 2017 te halen. Dit voorstel is op woensdag 6 juli door de raad overgenomen en dit betekent dat de aanschaf van specifieke oud papier containers eerst van de baan is en we dus nog steeds ons eigen oud papier kunnen ophalen en de opbrengsten zelf kunnen innen…. Het vertrouwde beeld van trekker met kar en vrijwilligers hoeven we in ons dorp dus niet te missen!   

Achteraf gezien was het dus een hele goede keuze om in actie te komen. We voelden ons gehoord en gesteund door de verschillende gemeenteraadsleden en zijn door het voeren van goede gesprekken in staat geweest om het tij te keren. Zo zien we maar weer ‘nooit geschoten is altijd mis’… 

Aan u het vriendelijke verzoek om dus gewoon goed door te gaan met het scheiden van afval en oud papier even apart te zetten in een doosje. Weet dat dit iedere maand wordt opgehaald en het geld heel nuttig besteed wordt ! En hoe beter we het zelf doen; hoe minder de behoefte van de gemeente om aanpassingen te doen. 

Suzanna Bekkema

Voorzitter Oudervereniging De Toekomst

Peter Tjalma

Coördinator oud papier Bakhuizen, Mirns, Rijs

 

Nieuws