Oud papier – hoe lang nog?

Al jarenlang wordt er iedere maand door vrijwilligers oud papier opgehaald in Bakhuizen, Mirns en Rijs. Belangrijk voor het milieu want zo scheiden we ons afval; daarnaast altijd een hele mooie inkomstenbron voor onder andere onze basisschool. Maar, als het aan de gemeente ligt dan komt hier verandering in…

De gemeente is al een tijd bezig met de plannen om de inzameling van het oud papier in de Fryske Marren aan te passen. Donderdag 19 mei jl. had de gemeente een informatiebijeenkomst in Joure georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen gepresenteerd; samen met de geboden opties voor de huidige inzamelaars. 

Teleurgesteld keerden we huiswaarts, want linksom of rechtsom die derde container (een aparte papiercontainer) op het erf moet er komen. Aan de huidige inzamelaars de keuze om gebruik te maken van een compensatieregeling (of anders gezegd een afkoopsom) of door te gaan met inzamelen, maar wel realiserend dat er aparte oud papier container bij de dorpsgenoten op het erf komt te staan. Dan zouden we dus twee inzamelaars in Bakhuizen hebben: de gemeente en wijzelf. 

De teleurstelling sloeg om naar strijdvaardigheid… want dit laten we ons toch zo maar niet gebeuren! Ieder jaar halen we met vele vrijwilligers totaal maar liefst zo’n € 4.500,-- op (bedrag kan per jaar verschillen i.v.m. marktprijzen oud papier). Geld dat heel nuttig en goed besteed wordt voor school en alle leerlingen. Daarnaast gaat er een kleiner deel naar de kerk in Hemelum.

Inmiddels hebben we verschillende acties ondernomen om ons ongenoegen over deze gang van zaken kenbaar te maken. Zo hebben we eerst alle gemeenteraadsleden aangeschreven en hen gevraagd om met ons in gesprek te gaan. Een eerste overleg met de CDA-fractie heeft al plaats gevonden. Het doel is om meerdere fracties te spreken en daarnaast nog aan te schuiven bij de commissievergadering. Allemaal stappen die we voordat er een definitief voorstel aan de raad wordt voorgelegd, willen ondernemen. 

Uit het gesprek met de CDA-fractie blijkt dat de strijd zeker nog niet gestreden is. En dat wetende zullen we ons uiterste best doen om voor Bakhuizen de huidige oud papier inzameling te behouden. Want met allerlei teruglopende subsidies is een opbrengst van oud papier een hele mooie extra . 

In de tussentijd vragen wij u om gewoon goed door te gaan met het scheiden van afval en oud papier even apart te zetten in een doosje. Weet dat het gewoon iedere maand wordt opgehaald door de vrijwilligers en het geld heel nuttig besteed wordt!

Wordt vervolgd…

Suzanna Bekkema, Voorzitter Oudervereniging De Toekomst

Peter Tjalma, Coördinator oud papier Bakhuizen, Mirns, Rijs

 

Nieuws