Coördinatieteam Better Bakhuzen voor het eerst bijeen

Bakhuizen, 23 april 2016 – Vorige week woensdag kwam het Coördinatieteam Better Bakhuzen (COBB) voor het eerst bijeen. Tijdens dit overleg werden onder andere afspraken gemaakt over de rol- en taakverdeling van het coördinatieteam. Daarnaast is stil gestaan bij de eerstvolgende bijeenkomst op 9 mei.

Het COBB bestaat uit totaal 14 mensen. Het project Better Bakhuzen is opgestart door Dorpsbelang BMR in samenwerking met Gemeente, Streekwurk en Miks Welzijn, maar extra ‘kartrekkers’ voor dit project zijn uiteraard nodig om de mooie ambities waar te kunnen maken. Het COBB zal zich de komende tijd inzetten om alle ideeën binnen de vier gekozen thema’s om te zetten naar een integraal plan van aanpak.

Dit doen ze gelukkig niet alleen, want tijdens de bijeenkomst op 24 februari jl. in De Gearte hebben veel mensen aangegeven te willen helpen. Op 9 mei aanstaande vindt een bijeenkomst plaats met de hele club; dit is dus het Coördinatieteam Better Bakhuzen plus alle mensen die hebben aangegeven mee te willen doen. Iedereen is hier via de mail inmiddels over geïnformeerd.

Wie

Wat

Rol in COBB

Wink Blomsma

Voorzitter dorpsbelang

Voorzitter COBB

Bram Boehlé

Penningmeester dorpsbelang

Trekker ‘Sociaal en economische leefbaarheid’

Ruud van den Berg

Secretaris dorpsbelang

 Lid COBB

Gerard Boltjes

Ondernemer Bakhuizen

Trekker ‘De Burde + bedrijvigheid’

Cor van Dijk

Inwoner Bakhuizen

Trekker ‘Dorp een centrum geven’

Jeroen Mous

Ondernemer Bakhuizen

 Lid project Burde

Lieuwe Zijlstra

Ondernemer Bakhuizen

 Lid project Burde

Edward Flapper

Ondernemer Bakhuizen

Trekker ‘Sociaal en economische leefbaarheid’

Philip Fluitman

Oud ondernemer Bakhuizen

 Lid project Burde

André van der Weij

Bestuurslid dorpshuis De Gearte

 Aanspreekpunt De Gearte zaken

Goasse Hylkema

Inwoner Bakhuizen

Trekker ‘Entrees, routes en groen’

Hil Dijkstra

Huisarts

Trekker ‘Entrees, routes en groen’

Tryntsje Stienstra

Inwoner Bakhuizen

Trekker ‘Dorp een centrum geven’

Suzanna Bekkema

Inwoner Bakhuizen

PR en communicatie / woordvoering

 

 

Nieuws