Het HWG van Bakhuzen, Murns, Riis bracht in oktober 2015 een prachtig boek uit over de geschiedenis van deze drie dorpen met de titel:

Om It Heech hinne

Het boek beschrijft hoofdzakelijk de ontwikkelingen in de 20e eeuw, maar natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de tijd daarvoor. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het ontstaan van de dorpen, de visserij en het vervoer, de ondergang van het grootgrondbezit, de twee wereldoorlogen, het rijke roomse leven, het onderwijs, de bedrijfsactiviteiten met de opkomst van de Mous-fabriek, de jeugd, de land- en tuinbouw, de recreatie en tot slot de ontwikkeling van de dorpen in bouwkundig opzicht.

Vergezeld van historische beelden vertellen twee van de samenstellers van het boek: Jan van Zijverden en Henk de Kroon, deze avond over de mensen – freules, fabrieksarbeiders, vissers en verzetsstrijders - die de dorpen en hun geschiedenis gemaakt hebben tot wat ze nu zijn. Verder laten zij zien wat komt kijken bij het tot stand brengen van een boek over de lokale geschiedenis.

Henk de Kroon is geboren en getogen in Bakhuizen en zat bij ‘master Twerda’ op de lagere school. Daar ontwikkelde hij zijn liefde voor geschiedenis en de Friese taal. Hij was enkele jaren actief in de binnenvaart en de textielindustrie, om uiteindelijk tot zijn pensioen bij de politie in Driebergen te werken. In 2004 keerde hij terug naar Friesland en hij woont nu in Oldeberkoop.

Jan van Zijverden woont sinds 2008 in Mirns. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijks Universiteit Leiden en werkte voor diverse musea in Nederland. Op dit moment is hij hoofd educatie bij het Drents Museum in Assen. Daarnaast schrijft hij regelmatig artikelen over de Friese geschiedenis voor Historisch Tijdschrift Fryslân.

De lezing wordt gehouden op 18 april in Museum Stedhûs Sleat, Heerenwal 48, 8556 XW Sloten,
en begint om 20 uur.
De kosten bedragen € 3,50 voor donateurs en € 5,= voor niet-leden van het HWG.
Dit is inclusief koffie of thee in de pauze.

In de pauze is het boek – inclusief een DVD met oude dorpsfilms – te koop voor de gereduceerde prijs van
€ 15,00 (normale prijs € 17.50!)

U kunt zich voor de lezing opgeven bij het secretariaat, zie hierboven.
Bij voorkeur per mail - zie boven - of anders telefonisch – 0514-602299 - tot uiterlijk 16 april.

Graag tot ziens op 18 april!

Namens het bestuur,
Sietske Dijkstra, secretaris

Nieuws