Project Better Bakhuzen wordt vervolgd.

Het project Better Bakhuzen is voorbereid op 30 november met een brainstormsessie voor project ideeën.

Zet 24 februari in je agenda en lees hier over het vervolg

Bakhúzen, it moaiste doarpke yn Gaesterlân,

Het project Better Bakhúzen gaat vorm krijgen! Kom op 24 februari!

Bakhuizen weet van aanpakken. Op 30 november ging het los in de Gearte in een brainstormsessie, die van 3 uur s’ middags tot 9 uur s’ avonds duurde. Bakken energie kwamen over de gesprekstafels van 15 Bakhústers met 15 specialisten. De aanwezige Landschapsarchitecten werden bedolven onder ideeën voor een Better Bakhúzen. Onder leiding van Canisius Smit van Provincie, Streekwurk en ondersteuning van Partour werd het fijne en nuttige avond.

Waar gaat het ook weer om? Het wonen en werken in Bakhuizen is heel anders dan, pak weg, 35 jaar geleden. Hoe aantrekkelijk is Bakhuizen om je hier te vestigen of hier te blijven? Bijvoorbeeld voor jonge gezinnen met kinderen, een bedrijf of een ZZP-er van buiten, of mensen, die een mooie plek voor de oude dag zoeken? Of voor oudere Bakhústers om hier te blijven? En hoe is het hier voor recreanten?

Het zijn de inwoners die gaan bepalen wat er moet gebeuren! 
Het vervolg komt er aan. De inwoners van Bakhuizen zijn aan zet.
Na de voorbereidende sessie hebben de projectleiders van Partoer met de Landschaps-architecten de ideeën verder uitgewerkt en projectvoorstellen geformuleerd.
Op 24 februari houden we een vervolgsessie; dan wordt gekozen welke projecten we willen uitvoeren en waarbij de projecten hun definitieve vorm krijgen. Er is natuurlijk ruimte voor eigen inbreng. Ook de prioriteit wordt vastgesteld. Dat doen de Bakhústers dus zelf. Bij deze sessie verwachten we zoveel mogelijk Bakhústers. 
Jij komt toch ook?

De aantrekkelijkheid van Bakhuizen als woon- en werkomgeving staat onder druk. 
Dat heeft te maken met de fysieke uitstraling van het dorp, het voorzieningenniveau en het onderhoud van wegen, openbare ruimten, groen en gebouwen/woningen. Hierbij spelen onder meer ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en bevolkingsafname een rol, nu en in de toekomst. De verhuur- en verkoopbaarheid (en dus de waarde) van de woningen zullen hierdoor naar verwachting dalen. Tenzij….

Nu heeft iedereen in Bakhuzen de gelegenheid zelf te bepalen wat er in de komende jaren in Bakhuizen gaat gebeuren.

De inzet van de inwoners is hierbij cruciaal.

Kom dus ook op 24 februari naar de Gearte, het aanvangstijdstip wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Gelukkig wordt Better Bakhúzen door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd, dus let ook op berichten van die kant. En houd de website van Dorpsbelang (www.bakhuizen.nl) en de Facebook pagina van Bakhuizen, Mirns en Rijs in de gaten!
In de Dorpskrant van begin februari zullen we nog een artikel plaatsen. Zegt het voort!

Better Bakhúzen, It sil heve!!
12 januari 2016

Dit is een eerste aankondiging. Er volgt nog een formele uitnodiging naar alle inwoners!

Nieuws