Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.bakhuizen.nl

Bakhúzen wha kin dy ferjitte…….

En

Myn Dorp leit in ‘e lichte, ‘ksjoch it krúske fan syn toer….

Stukjes uit mooie liedjes vol sentiment over ons prachtige dorp. Een dorp waar het gezellig is, met talloze verenigingen. Een bedrijvig dorp in een prachtige omgeving. Met hartelijke en gastvrije inwoners. Een dorp waar je je welkom voelt, ook als je van buiten komt.
Maar hoe mooi we het hier ook vinden, je moet ook nadenken over de toekomst, want we willen dat graag zo houden. Ongemerkt sluipt de klad er in. Huizen, pleintjes, plantsoenen zijn mogelijk aan een “update” toe. Het wonen en werken in Bakhuizen is heel anders dan, pak weg, 25 jaar geleden. Hoe aantrekkelijk is het om je hier te vestigen of hier te blijven? Bijvoorbeeld voor jonge gezinnen met kinderen, een bedrijf of een ZZP-er van buiten, of een stel dat een mooie plek voor de oude dag zoekt? Of voor oudere Bakhústers om hier te blijven? En hoe is het hier voor recreanten?
Je kunt voortdurend kleine aanpassingen doen, maar Dorpsbelang BMR heeft een ander idee, waarbij de inwoners van Bakhuizen bepalen wat er gaat gebeuren!

De aantrekkelijkheid van Bakhuizen als woon- en werkomgeving staat onder druk.

Dat heeft te maken met de fysieke uitstraling van het dorp, het voorzieningenniveau en het onderhoud van wegen, openbare ruimten, groen en gebouwen/woningen. Hierbij spelen onder meer ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en bevolkingsafname een rol, nu en in de toekomst. De verhuur- en verkoopbaarheid (en dus de waarde) van de woningen zullen hierdoor naar verwachting dalen.

Het dorp leunt niet achterover, ze is actief aan de slag om het tij te keren. Zo is juist een speelveldje bij het sportterrein gecreëerd. Woningcorporatie Wonen Zuidwest Friesland heeft inmiddels haar woningen aan de Bakwei opgeknapt.

De ruimtelijke kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de sociale kwaliteit, leefbaarheid en economie. Denk aan onze bedrijven. Denk ook aan het verenigingsleven dat deels afhankelijk is van voorzieningen. De voorzieningen worden minder of duurder, subsidies verdwijnen.

We kunnen met z’n allen het tij keren. De inzet van de inwoners is hierbij cruciaal.

Zij denken gezamenlijk na over de toekomst van Bakhuizen. Het zijn de inwoners die gaan bepalen wat er moet gebeuren! Op 30 november is er een eerste brainstormsessie met ruim 20 vertegenwoordigers van Bakhuizen; dan wordt een inventarisatie gemaakt van alle ideeën die er leven.
Daarna gaan we verder in een sessie waarbij projecten zullen worden gekozen en prioriteiten worden gesteld door de inwoners van Bakhuizen. Bij die sessie verwachten we zo’n 200 deelnemers.

Better Bakhúzen, It sil heave!!

Nieuws