Bijeenkomst oud en Nieuw Bakhuizen

Bijeenkomst d.d. 21 oktober 2015 inzake invulling voor een veilig en rustig Oud en Nieuw.

Aanwezig:
Bestuur dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs
Ondernemersvereniging Bakhuizen, Mirns en Rijs
Gemeente De Fryske Marren, Arnold Otten, Klaas Knobbe,
Dirk Hebing (wijkagent), Leidinggevende van Dirk Hebing, Gerben Kooistra
Rob van der Holst, Jongeren opbouwwerker, advies jeugdbeleid

Voorzitter: Frans Veltman, Wethouder

Opening door Frans Veltman,

Wat is de doelstelling van deze avond:
Begin van de avond gaan we aan het werk om ideeën te inventariseren voor de oud en nieuw, Frans als wethouder wil zich hier graag voor inzetten. Frans spreekt zijn lof uit over Bakhuizen, mooie sportkantine, mooie omgeving, waar hij zelf ook roots heeft liggen. Hij vindt het dan ook jammer dat met de jaarwisseling Bakhuizen negatief op de kaart komt.
Laten we met elkaar ons inzetten om daar een positieve draai aan te geven. Frans spreekt zijn genoegen uit over de grote opkomst (53 personen, waarvan de helft jongeren!). Duidelijk is dat de dorpsbewoners een grote betrokkenheid voelen om dit jaar een goede en veilige en vooral gezellige jaarwisseling neer te zetten.

Stel nou dat het niet slaagt, om in Bakhuizen een stukje positiviteit te krijgen, dan zou het zo kunnen zijn dat er een kat en muis spelletje gaat plaatsvinden tussen brandweer en brandjes her en der van autobanden, die in de brand worden gestoken. Dat lijkt misschien leuk, maar dat is absoluut geen feest voor iedereen. Autobanden branden geven giftige stoffen af en mensen kunnen het hier heel benauwd van krijgen en dat kan nooit de bedoeling zijn. En dan volgt de discussie wie is er verantwoordelijk voor. Dit moeten we dus absoluut niet hebben en zullen er alleen maar verliezers zijn.
Een van de aanwezige spreekt haar angst uit over vorig jaar, de immense brand met autobanden waarbij het huis zeer dichtbij stond en roet in het huis lag en de bewoners ademhalingsproblemen hadden.

Om dit jaar een positief feest neer te zetten, zitten we nu bij elkaar.
Samenwerking werkt beter dan als individu je gang gaan.
Positiviteit mobiliseren.
Met de buurt iets organiseren.

Conclusie:
Denk eens bij jezelf na: wat zou ik nu kunnen doen om er voor te zorgen dat het een mooi feest wordt en dat het ook voor iedereen een mooi feest is.
Soms kun je heel ingewikkeld denken, maar soms is het ook heel simpel. b.v. als je ziet dat iets verkeerd kan gaan even een seintje bij de wijkagent ( Dirk Hebing), of de gemeente.
Als je ziet dat er ergens een caravan staat of met autobanden wordt gesleept, meld het even.

Wat is nu een daadwerkelijk een gezellige jaarwisseling, en wat hebben we daarvoor nodig:

Wat is een gezellige jaarwisseling (dit hoort daarbij- dit hoort daar niet bij (vuurwerk, carbid b.v.)

Wat hoort daarbij:
· Centrale plek met afwisseling relaxed voor iedereen vertrouwd,

· feestje in 't Swalkershûs, misschien iets eerder beginnen,

· kleine feesttent ( op industrieterrein is plaats),

· vuurwerk op industrieterrein,

· gecontroleerd (georganiseerd) vuur,

· carbid schieten (aangewezen plek),

· vreugdevuur,

· gezelligheid,

· verantwoordt vuurwerk, carbid, centrale plek, geen banden.


Wat hoort daar niet bij:
· Agressie,

· banden e.d. op het vuur

· kalken op ramen en deuren,

· vernieling.


Hoe kunnen wij deze gezellige jaarwisseling organiseren?
· Als er op verschillende plekken wat te beleven is,

· brandtonnen- route,

· goede samenwerking tussen jong en oud,

· feesten kan alleen als er geen vernielingen zijn anders …. Geen vuur

· met zoveel mogelijk mensen op een plek

· één locatie in overleg met Horeca

· geen spullen die op de brandstapel kunnen worden gegooid, b.v. autobanden, caravans.


Wat hebben wij nodig om een gezellige jaarwisseling te organiseren?
· 't Swalkershûs erbij betrekken,

· subsidie,

· horeca Café 't Syltsje vast ”bier” tarief

· Industrieterrein crossterrein om te stoken en carbid te schieten

· afzetcontainer 2x i.v.m. wind netjes afval

· aangewezen plek,

· buurtwachten na 4 uur in de nacht,

· elke buurt een vertegenwoordiger voor de jeugd,

· tent, statafels, stroom (verlichting, koeling en audio) bij ’t Swalkershûs,

· positieve instelling

· euro’s

Dit alles in nauwe samenwerking met de jeugd.

Meerdere mensen melden zich aan om over twee weken dit verder uit te werken.

Frans Veltman dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en positieve bijdrage. Er wordt afgesloten met een applaus.

 

Nieuws