KERSTACTIE VOOR DE MINIMA 2015

Als DIACONIEËN en CARITASINSTELLINGEN zijn wij altijd bezig met projecten over de hele wereld. In de praktijk komt dat meestal neer op het geven van financiële steun. Maar dichtbij huis heeft ook niet iedereen het even gemakkelijk.

In het kader van het thema “Omzien naar Elkaar” proberen wij als gezamenlijke Diaconieën en Caritasinstellingen ook hulp te bieden aan mensen in onze directe omgeving.

Met de feestdagen voor de deur willen wij een financiële bijdrage geven aan mensen in de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat, die zelfstandig wonen en rond moeten komen van een minimuminkomen.

Wie komen in aanmerking? (genoemde bedragen zijn netto bedragen)
- Alleenstaande, zelfstandig wonende met een inkomen van € 1.095 of minder per maand.
- Eenoudergezin met een inkomen van € 1.405 of minder per maand.
- Echtpaar/samenwonenden (met of zonder kinderen) met een inkomen van € 1.580 of minder per maand.
Bejaarden, die zelfstandig wonen, mogen per persoon nog € 20 pensioen bijtellen.

Behoort u tot een van bovenstaande groepen en woont u in de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat, dan komt u in aanmerking voor een bijdrage. Het enige wat u hoeft te doen is vóór 1 december 2015 te reageren, door het antwoordstrookje in te vullen, zodat wij de bijdrage kunnen overmaken.
Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
LET OP: Aanvragen die wij na 1 december ontvangen, worden niet gehonoreerd.

Wanneer u tot een van bovenstaande groepen behoort komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage op grond van het gemeentelijke minimabeleid.

Op het antwoordstrookje kunt u aangeven of u hierover informatie wilt ontvangen.


Aan de mensen die het wat beter hebben in onze samenleving hebben wij ook een verzoek.
Help ons met deze actie door een bijdrage te storten op bankrekening NL42 RABO 0305 0035 77 ten name van: Kerstactie Minima Gaasterlân-Sleat.
Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi kerstfeest van maken!

Klik hier om het aanvraagformulier voor de kerstactie te downloaden

 

Nieuws