Omvorming openbaar groen Bakhuizen

Net als op tal van andere thema's moeten we ook op het openbaar groen bezuinigen. Met jaarlijks bijna €350.000,- minder is het een uitdaging van De Fryske Marren om het groen kwalitatief zo hoog mogelijk te houden.

Bomen
Bij de aanplant van bomen werd doorgaans een kleinere plantafstand toegepast om zo snel een mooi beeld te krijgen. Het doel is om de bomen die met de boomkronen in elkaar groeien te dunnen (om en om weghalen van een boom in een rij). Dit is nodig voor het behoud van een goede bomenstructuur. Deze dunning / kap is niet direct een bezuinigingsmaatregel maar een beheermaatregel. De boom krijgt meer ruimte om in kroonvolume te groeien en zich verder te ontwikkelen. Zonder dunning als beheerstechnische maatregel, worden de bomen minder vitaal en daarmee meer vatbaar voor ziekten en plagen. De bomen kunnen niet tot volwasdom uitgroeien en zullen eerder afsterven.

Belangrijk is om te weten dat wij geen bomen kappen om te kunnen bezuinigen, maar dit juist gaan doen om meer grotere volwassen bomen in de gemeente te krijgen. In een straat waar bomen op een plantafstand staan tussen de 10 en 15 meter worden geen bomen gekapt. Dit doen we alleen als er onveilige situaties ontstaan, besmettingsgevaar is of bomen onevenredig duur in onderhoud zijn.

Gras en kruiden
Omvorming van een beplantingsvak naar gazon of kruidenrijk gras is alleen zinvol als kan worden onderhouden. In veel gevallen zijn de vakken smal en komen er obstakels in voor. Dan neemt de productiviteit fors af en nemen de kosten evenredig toe. Heesters worden omgevormd naar kort gras als de percelen groot genoeg zijn om efficiënt te kunnen maaien. Ook laten we delen kort gras doorgroeien tot kruidenrijk gras. Het onderhoud van kruidenrijkgras is aanzienlijk goedkoper dan dat van gazons. De ecologische kwaliteiten van kruidenrijkgras zijn veel hoger dan die van gazons. Inwoners waarderen kruidenrijkgras direct in de omgeving van hun huis zeer laag. Men is bang voor ongedierte (muizen) dat in kruidenrijke gras zou huizen en van direct overwaaiende onkruidzaden. Omvorming van beplantingen naar ruidenrijkgras is daarom alleen toelaatbaar als dit niet direct grenst aan de tuinen van woningen. In sommige gevallen waarbij de grenzen elkaar raken zullen we een tot anderhalve meter tussen de tuin en kruiden, intensief blijven maaien.

Beplanting
De jaarlijkse onderhoudskosten van sierheesters zijn hoger dan die van vaste planten. Vandaag de dag zijn de vaste planten geschikt voor een effectieve en efficiënte aanplant in de openbare ruimte. Vaste planten geven doorgaans meer bloei en kleur. De diversiteit is goed voor overige flora en fauna zoals bijen die op hun beurt weer andere planten en bomen bestuiven. Om kleur en diversiteit aan te brengen worden daarom op sommige locaties heesters omgevormd naar vaste planten.

Info: website “De Fryske Marren”

De kaarten voor de omvormingen staan op de gemeentelijke website

http://www.defryskemarren.nl/inwoners/projecten_41429/item/omvormen-kaarten-per-plaats_30211.html met meer informatie over de omvorming.

Opmerkingen Dorpsbelang:
Buurtvereniging Holle Hichte heeft een brief gestuurd aan de Gemeente waarin zij te kennen geven met verwijdering c.q. zelfwerkzaamheid van de buurtvereniging het niet eens te zijn. Gemeente wacht nog even af op de reactie van de buurtvereniging van de P. Coendershof. Op korte termijn moeten zij duidelijkheid hebben of een aantal inwoners een paar plantvakken van het ovaal willen onderhouden.

Heb je behoefte te reageren?

Dat kan heel gemakkelijk via http://www.bakhuizen.nl/ klik op “contact”.

Dorpsbelangen BMR

 

Nieuws