Om it heech hinne

Al sinds 2012 zijn de leden van het Histoarysk Wurkferbân Bakhúzen, Murns en Riis bezig met de totstandkoming van een boek waarin een globale geschiedenis van de 3 dorpen op de flanken van het Bakhúster Heech wordt beschreven.

Lees meer op de website www.omitheechhinne.nl

Nieuws