Erratum Contributie Dorpsbelang BMR

 

In de laatste Op 'e Hichte staat op blz. 16 de gebruikelijke oproep om lid te worden van Dorpsbelangen BMR (incl. abonnement op de dorpskrant) bedoeld voor die enkele tientallen die nog geen lid zijn ;)

Daarbij staat vermeld dat de contributie € 8,50 bedraagt. Maar.... als je de machtiging ondertekent geldt een lager bedrag te weten € 7,=. 

Hoor je bij dat kleine groepje dat nog geen lid is? Besef het belang voor onze dorpen, wees solidair en vul het antwoord formulier gelijk even in.

 

Nieuws