My video

DORPSHULP BAKHUIZEN, MIRNS, RIJS en HEMELUM

De eerste Algemene Leden Vergadering heeft op 21 maart 2018 plaatsgevonden. Het was natuurlijk een feestje, want de leden hebben daarmee de benoeming van het bestuur, de statuten en de begroting voor 2018 goedgekeurd. Dat betekent dat door de leden het mandaat is gegeven om aan de slag te gaan. De vaststelling van de contributie voor 2019 werd doorgeschoven naar de ALV van maart 2019.
Dorpshulp BMRH is opgezet door initiatiefnemers uit Bakhuizen, Mirns Rijs en Hemelum. Doelstelling is: het aanbieden van faciliteiten, diensten en informatie, zodat de leden zo lang mogelijk in hun omgeving kunnen blijven wonen, en op die manier de zelfredzaamheid te bevorderen, de zelfstandigheid van jong en oud te verhogen en eenzaamheid te verlichten.

De speerpunten van het beleid werden uiteraard ook besproken:
 Informatie en coördinatie punt voor alle vragen
 Bij elkaar brengen van hulpvraag en hulpaanbod
 Belangenbehartiging (b.v. vraag naar zorgwoningen in BRMH)
 Mogelijk maken van praktische hulp- en welzijnsdiensten

Hoogtepunt was het feestelijk binnenrijden van de aangeschafte Duofiets, die daarmee in bijzijn van een aantal sponsoren officieel in gebruik werd genomen. Hieronder kunt u zien wie een bijdrage hebben geleverd.
Uitgebreide informatie over Dorpshulp BMRH vindt u op de site: https://dorpshulpbmrh.blogspot.nl/

Op Paed

Op Paed

Dierenpension Immermoed

Dierenpension Immermoed

Schilders Mous & Verbeek

Schilders Mous & Verbeek

Karyon Computers

Karyon Computers

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws