Van: Werkgroep Rijs

d.d. 27 november 2014

Naar aanleiding van de commissievergadering van gisteren willen wij Werkgroep Rijs, het volgende meedelen.

Gezien het optreden van college B&W deze week en de verklaringen van B&W en COA tijdens de commissievergadering van gisteravond achten wij het college B&W niet meer in staat om namens ons, inwoners en ondernemers van Rijs, te onderhandelen over de toekomst van ons dorp met betrekking tot een eventueel te vestigen AZC in Rijs. Redenen hiervoor zijn:

Onbehoorlijk bestuur:

  • De burger en de gemeenteraad zijn geruime tijd door B&W genegeerd in voor ons dorp zo ingrijpende zaak als een vestiging van een AZC. Het college B&W had veel eerder met de raad, inwoners van Rijs en dorpsbelang BMR moeten overleggen.
  • Het college heeft zich op een zeer onhandig wijze in een non-onderhandelingspositie gemanoeuvreerd. Dit  door gebrek aan kennis vooraf of zich vooraf niet volledig te laten informeren of simpelweg niet op de hoogte te zijn geweest van de positie college B&W richting COA. Een en ander komt ons als zeer onzorgvuldig over. Volgens mededeling van gisteravond kwam men hier pas ‘vijf voor twaalf’ achter. Het college heeft toen op een haastige en bijna knullige wijze geprobeerd om nogmaals te onderhandelen over de aantallen, waarbij de inzet van het college ineens 100 opvangplaatsen was.  Daarna in één stap werd dit na verontwaardiging van het COA, vrij snel door college aangepast naar 250 opvangplaatsen. Dit komt over als een paniek-onderhandeling. Wij zijn van mening dat dit zeer onprofessioneel is en wij Rijsters van onderhandelingen op dit niveau anders hadden mogen verwachten ten aanzien van deze zo aangrijpende veranderingen die ons allen aangaan.
  • Het college B&W en COA spreken elkaar met betrekking tot de gevoerde onderhandelingen op veel punten tegen. Dat betekent dat een of beide partijen een andere perceptie van de werkelijkheid hebben.

Wij zijn van mening dat er geen grond meer is om de situatie aangaande de onderhandelingen voor een AZC in Rijs, op de huidige wijze voort te zetten. Men zal zich opnieuw moeten beraden en zorgvuldigheid daarbij betrachten. Partijen moeten kijken naar de daadwerkelijke mogelijkheden in Rijs of naar alternatieven en eventueel ook een combinatie daarvan. Anders geformuleerd, men dient rekening te houden met de omgeving. Naar ons idee zijn er zeker mogelijkheden voor opvang in Rijs. Rijsters zijn dan ook niet tegen opvang van asielzoekers in hun dorp. Ook zij willen daarvoor hun morele verantwoordelijkheden nemen. Echter  in een verantwoorde kleinere omvang dan de getallen die nu genoemd worden en die in een redelijke verhouding staan tot de bevolking. Men kan denken over spreiding in de regio. De werkgroep heeft hier eerder al alternatieven voor aangeboden waarbij naast Rijs ook opvangmogelijkheden in onze gemeente gecreëerd kunnen worden.  Een en ander conform schaalgrootte van een AZC met de plaatselijke bevolking.

Ten slotte eist de werkgroep namens de inwoners van Rijs samen met dorpsbelang BMR bij de onderhandelingen betrokken te worden. Wij nodigen het COA hierbij uit voor een gesprek. De uiteindelijke besluitvorming zal vervolgens moeten afhangen van het daadwerkelijk gemeten draagvlak in Rijs en besluitvorming binnen de gemeenteraad.

Werkgroep Rijs

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws