Standpunt Dorpsbelang BMR na het info-debacle op 24 november en Openbare Commissie vergadering van de Gemeenteraad op 26 november.


Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs is het vertrouwen dat een AZC in Rijs onder redelijke voorwaarden tot stand komt volledig kwijt.
Wij vinden dat B&W op dit moment niet kan en niet mag instemmen met een AZC in Rijs.
We roepen het COA op haar ondemocratische weg te verlaten.

Onze constateringen:

• B&W heeft geblunderd in de communicatie met COA , BMR en Rijs
• B&W heeft onhandig gemanipuleerd met het beoogde aantal vluchtelingen
• Het door BMR geboden overleg, voorafgaande aan besluiten, om draagvlak te bereiken wordt al 7 weken genegeerd.
• BMR en inwoners mochten gisteren inspreken en luisteren maar zitten nog steeds niet aan tafel
• COA doet niets zonder instemming van de gemeente, gemeente deed tot gisteren of dat niet zo was, maar 3 november lag er al een concept bestuursovereenkomst bij de gemeente
• COA wil niet met inwoners praten voordat de besluiten rond zijn en wil hen dus voor een voldongen feit stellen
• Hoewel de meeste fracties vinden dat nu wel eerst met ons gesproken wordt, lijkt B&W dit nog niet over te nemen


Dorpsbelang BMR , 27 november 2014

Wink Blomsma, voorzitter
Bram Boehlé, vicevoorzitter

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws