GEMEENTE RAAD SCHRIKT VAN EIGEN ONWETENDHEID


Op maandagavond 17 november vond een gesprek plaats tussen de fractievoorzitter van de gemeenteraad fractie van De Friese Meren (DFM), Dorpsbelang Bakhuizen Mirns en Rijs (BMR) en de werkgroep Rijs. Dit gesprek was aangevraagd door BMR in samenwerking met de werkgroep Rijs.
In dit gesprek is de problematiek rond het mogelijk AZC in Rijs besproken.
BMR heeft de volgende punten naar voren gebracht:

1. Uit informatie ingewonnen bij het COA is gebleken dat het COA geen AZC in Rijs zou inrichten als de gemeente daar nee tegen had gezegd. De gemeente DFM zegt evenwel dat zij geen middelen heeft om een AZC tegen te houden. Hoe kan dit?

2. BMR voelt zich geschoffeerd door de antwoorden die de gemeente geeft op alle vragen en het feit dat zij alle verantwoordelijkheid neerlegt bij het COA. Het COA rolt echter gewoon met instemming van DFM het AZC over Rijs uit zonder overleg en inspraak vooraf en stelt daarmee BMR en de inwoners van RIJS voor een voldongen feit.

De werkgroep Rijs heeft tijdens de vergadering onder de gemeenteraadsleden een document verspreid waarin chronologisch de verschillende gebeurtenissen en bijeenkomsten worden weergegeven en waarin uitspraken van Burgermeester en Wethouders zijn opgenomen die veelal in contrast staan met de werkelijkheid.
In dit document is ook een alternatieve oplossing geboden voor de opvang van asielzoekers.

Naast verduidelijking vragen was voor veel raadsleden de ingebrachte informatie nieuw en zij beraden zich op verdere acties.

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws