15-11-14
Bijeenkomst voor bewoners.
Hoewel de officiële aankondiging nog moet komen geven we vast het volgende door zodat iedereen het in zijn agenda kan zetten.


Op 24 november om 19.30 uur wordt door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd in Hotel Gaasterland. Het is de bedoeling dat het COA daar gaat vertellen wat hun plannen zijn. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden in ruime zin, dus Bakhuizen, Mirns, Rijs, Oudemirdum, etc. Het is de ultieme gelegenheid om uit eerste hand informatie te krijgen, maar natuurlijk ook om vragen te stellen! Dorpsbelang hoopt op een flinke opkomst. Intussen hebben we als bestuur dagelijks overleg met elkaar, met inwoners van BMR en met de gemeente. We hebben ons inmiddels ook tot de gemeenteraad gewend. En er is ook een eerste contact met COA geweest.

Een tweede nieuwtje: We kregen telefonisch de mededeling dat het Contract tussen COA en de heer Genee ondertekend is. Dat vinden wij zeer kwalijk; zoals bekend hebben we middels een brandbrief (zie ook op deze site) geëist dat er niet getekend wordt voordat alle risico’s zijn geïnventariseerd en goede beheersplannen zijn gemaakt, met onze inbreng. Dat is nog steeds niet gebeurd! Zonder dat kan er geen AZC tot stand komen.

Oproep: komende week gaan er belangrijke dingen gebeuren: fractieberaad op maandag en Raadsvergadering op woensdag. B&W verwacht deze week te kunnen overleggen met het COA. Als er aspecten zijn waarvan je denkt dat die onvoldoende aandacht krijgen of niet bekend zijn, stuur dan een bericht (je kunt via de tab 'contact' een bericht sturen ).

Dorpsbelang BMR

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws