PERSBERICHT.

Op 10 november 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente De Friese Meren en Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs.(BMR)
Aanwezig waren de wethouders Dhr. Durksz en Mevr. Schouwerwou, de gemeente secretaris Dhr Maarleveld en de AZC coördinator Dhr. Hoekstra.
Aan de orde kwamen de vele vragen die door BMR zijn gesteld aan de gemeente en het COA en de antwoorden die de gemeente op deze vragen heeft gegeven.
Uit de daarop volgende discussie heeft BMR de volgende standpunten van de gemeente opgetekend:
- De gemeente betreurt het dat het COA gekozen heeft voor een AZC in een plaats als Rijs. Zij geeft veruit de voorkeur aan vestiging van een AZC bij een veel grotere plaats als Joure of Lemmer.
- Het door het COA geplande aantal van 500 asielzoekers is te veel voor een plaats als Rijs.
- De gemeente wordt net als de bewoners, voorafgaande aan besluitvorming, niet in detail geïnformeerd over de plannen van het COA en krijgt geen antwoorden op vragen.
- De gemeente ziet de handelswijze van het COA namelijk eerst besluiten over plaats van het AZC en de bewoner aantallen en dan met de omwonenden en de gemeente overleggen als zeer onverstandig en principieel onjuist.
- De gemeente meent echter geen machtsmiddelen te hebben om deze gang van zaken te veranderen.

In overleg met de werkgroep Rijs beraad BMR zich op vervolg stappen.
De vragen van BMR en de antwoorden daarop van de gemeente kunt u vinden op www.bakhuizen.nl

Dorpsbelang Bakhuizen Mirns en Rijs
W. Blomsma, voorzitter
A. Boehlé, vicevoorzitter

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws