Joure, 3 november 2014

Vestiging Asielzoekerscentrum in Rijs

Gemeente De Friese Meren is enige tijd geleden door het COA benaderd met de vraag of het mogelijk is asielzoekerscentrum op de locatie Mooi Gaasterland in Rijs te vestigen. Vanochtend heeft het COA in een gesprek met de gemeente meer duidelijkheid gegeven over haar plannen.

Het COA is van plan om in Mooi Gaasterland maximaal 500 asielzoekers voor ten minste vijf jaar te huisvesten. Zij verwacht op zeer korte termijn een contract met de eigenaar van Mooi Gaasterland te kunnen sluiten. De eerste asielzoekers zou men eind van dit jaar, begin 2015 willen huisvesten.

Voor de vestiging van een AZC in de gebouwen van Mooi Gaasterland is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Het COA zal een bouwaanvraag voorbereiden, voor zover dat noodzakelijk is voor de voorgenomen aanpassingen.

Gemeente De Friese Meren heeft zoals beloofd vanmiddag contact opgenomen met Vereniging van Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns en Rijs om deze informatie met hen te delen. Ook gaan de gemeente en het COA in de tweede helft van november een gemeenschappelijke informatieavond voor de inwoners van Rijs organiseren.

 

 

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws