RIJS - Halverwege september kreeg de gemeente De Friese Meren het verzoek van het Centraal Orgaan voor Opvang Asielzoekers (COA) of er een asielzoekerscentrum gevestigd kon worden op het terrein van Mooi Gaasterland. De uit 1912 stammende villa Mooi Gaasterland is mogelijk beschikbaar voor zo’n 300 vluchtelingen.
Dat hangt een beetje af van de bereidheid om mee te werken van de huidige eigenaar Tom Genee uit Readtsjerk. Op dit moment loopt de procedure nog voor plannen voor een vakantiepark.

De COA wil er op korte termijn vluchtelingen onderbrengen en dat nieuws verraste ondernemend Rijs omdat het 175 inwoners tellende dorp niet op de hoogte was gesteld van het voornemen. Reden voor ondernemer Michel Lunenberg van Rijsterbosch Bed en Breakfast om op donderdag 2 oktober om 20.00 uur een bijeenkomst te houden bij Rijsterbosch B&B en Gasterij.
Die bijeenkomst is voor zowel ondernemend Rijs als de bewoners toegankelijk en ook de huidige eigenaar van Mooi Gaasterland, Tom Genee uit Readtsjerk heeft toegezegd aanwezig te zijn. Ook de gemeente is vertegenwoordigd door een of twee wethouders. Het is nog niet duidelijk of wethouder Jannie Schouwerwou en Durk Durkz beiden aanwezig zullen zijn.
Een viertal ondernemers uit Rijs is verbolgen over het gebrek aan overleg en vreest op termijn schade voor hun bedrijven die het van het toerisme moeten hebben. Ook plaatselijk belang Bakhuizen-Mirns-Rijs hoopt dat zij in de toekomst bij de gemeentelijke plannen betrokken worden.


#SneekerNieuwsblad #Friesland

 

 

  

                                          Klik hier voor meer informatie                                                

Nieuws